HUYỆT: Huyết Áp Điểm

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt có tác dụng điều chỉnh huyết áp, vì vậy gọi là Huyết Áp Điểm.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Gai đốt sống cổ thứ 6 đo ra ngang 2 thốn.

ĐẶC TÍNH


Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị huyết áp cao, huyết áp thấp.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,5 – 1 thốn.