HUYỆT: Hữu Quan

HÌNH ẢNH


VỊ TRÍ

Tại bụng trên, rốn lên 3 thốn (tức huyệt Kiến lý), đo ngang ra bên phải 1,5 thốn.


ĐẶC TÍNH

Kỳ huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị dạ dày đau.

CHÂM CỨU

Châm thẳng, sâu 0,5 – 1 thốn. Cứu 3 – 7 tráng.

GHI CHÚ

• Huyệt bên phải gọi là Hữu quan, huyệt bên trái gọi là Tả quan.