HUYỆT: Hữu Du

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Khổng Huyệt Cập Kỳ Liệu Pháp Tiện Lãm.

VỊ TRÍ

Thẳng giữa vú xuống đến xương sườn chót bên phải.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị bụng đau, bụng dưới đau dồn lên trên.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,3–0,5 thốn. Cứu 5–10 phút.

GHI CHÚ

• Cũng huyệt này, ở bên TRÁI gọi là Tả Du.