HUYỆT: Hung Thông Cốc

HÌNH ẢNH


TÊN KHÁC

Thông Cốc.

XUẤT XỨ

Thiên Kim Phương.

VỊ TRÍ

Đầu vú đo xuống 2 thốn.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị tim đau, màng ngực viêm, tuyến vú viêm.

CHÂM CỨU

Cứu 50 tráng.

THAM KHẢO

•  “Tim đau do ác khí công lên, sườn đau co thắt, cứu ở huyệt Thông Cốc 30 tráng, huyệt này ở dưới vú 2 thốn” (Thiên Kim Phương). “Huyệt Thông Cốc ở ngực, gọi là Hung Thông Cốc, là Kỳ Huyệt, ở dưới đầu vú 2 thốn. Cứu 3-7 tráng. Trị tim đau do ác khí xông lên, sườn trên đau thắt, màng ngực viêm, thần kinh gian sườn đau, tuyến vú viêm” (Châm Cứu Khổng Huyệt Cập Kỳ Liệu Pháp Tiện Lãm)