HUYỆT: Hung Hương

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở vùng (hương) ngang với vị trí ngực (hung), vì vậy gọi là Hung Hương (Trung Y Cương Mục).

XUẤT XỨ

Giáp Ất Kinh.

VỊ TRÍ


Ở khoảng gian sườn 3, cách đường giữa 6 thốn (ngang huyệt Ngọc Đường – Nh.18).

ĐẶC TÍNH

Huyệt thứ 19 của kinh Tỳ.

TÁC DỤNG

Tuyên giáng Phế khí, chỉ khái, định suyễn.

CHỦ TRỊ

Trị vùng ngực đau, thần kinh gian sườn đau.

CHÂM CỨU

Châm xiên 0,3–0,5 thốn. Cứu 3–5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.

GIẢI PHẪU

• Dưới da là cơ ngực to, cơ ngực bé, cơ răng cưa to, các cơ gian sườn 4 rồi vào phổi.
• Thần kinh vận động cơ là dây ngực to, dây thần kinh ngực bé và dây thần kinh gian sườn 4.
• Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D3.