HUYỆT: Hồng Tuyến

HÌNH ẢNH


VỊ TRÍ

Mặt trong đùi, đầu lằn chỉ nếp gấp nhượng chân (huyệt Khúc tuyền) đo lên phía đùi 3 thốn.

ĐẶC TÍNH

Kỳ huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị tĩnh mạch viêm tắc.

CHÂM CỨU

Châm thẳng 1 – 2 thốn.