HUYỆT: Hồi Khí

HÌNH ẢNH


TÊN KHÁC

Cùng Cốt.

XUẤT XỨ

Thiên Kim Phương.


VỊ TRÍ

Ngay chót xương cụt, trên huyệt Trường Cường (Đc 1) một ít.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị tiểu ra máu, tiêu chảy, thượng mã phong.

CHÂM CỨU

Cứu 10 – 15 phút trở lên. có thể châm nặn máu trong điều trị thượng mã phong.