HUYỆT: Hối Dương

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Khe đốt sống lưng thứ 12 ra ngang 5 thốn (huyệt Vị Thương [Bq 50] ra 2 thốn).

ĐẶC TÍNH

Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị dạ dầy loét, tá tràng loét.

CHÂM CỨU

Châm xiên, sâu 0,5 – 0,8 thốn.