HUYỆT: Hoành Môn

HÌNH ẢNH


VỊ TRÍ

Giữa lằn chỉ nếp gấp cổ tay trong (huyệt Đại lăng) đo lên 0,5 thốn.

ĐẶC TÍNH

Kỳ huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị bụng đau, tiêu chảy, nôn mửa.

CHÂM CỨU

Châm thẳng, sâu 0,5 thốn. Cứu 3 – 7 tráng.