HUYỆT: Hoành Cốt 2

HÌNH ẢNH


VỊ TRÍ

Giữa vùng tiếp hợp của xương thẹn.

ĐẶC TÍNH


Kỳ huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị đái dầm, tiểu bí, tiểu không tự chủ, thoát vị bẹn.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,3 – 0,4 thốn. Cứu 3 – 5 tráng.