HUYỆT: Hoàn Trung

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Tại giữa đường nối huyệt Hoàn Khiêu (Đ 30) và huyệt Yêu Du (Đc 2).


ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị thần kinh tọa đau, thắt lưng đau, lưng đùi đau.

CHÂM CỨU

Châm thẳng 1 – 2 thốn.