HUYỆT: Hòa Liêu 2


HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Hòa = bình thường. Liêu = khe hở. Người xưa cho rằng chức năng bình thường của mũi là phân biệt mùi thơm thối, tai phân biệt được âm thanh, mắt và nhìn thấy. Huyệt này có tác dụng phục hồi các chức năng của mũi, tai, mắt trở lại bình thường, vì vậy gọi là Hòa Liêu.

TÊN KHÁC

Nhĩ Hòa Liêu, Thiên Liêu.

XUẤT XỨ

Giáp Ất Kinh.

VỊ TRÍ

Phía trước lỗ tai, trong chân tóc, trước và trên huyệt Nhĩ Môn (Ttu 21). Huyệt ở bờ trên của mỏm tiếp xương thái dương phía trên và sau bờ sau chân tóc mai, sờ thấy động mạch thái dương nông, trước bình tai một đốt ngón tay.

ĐẶC TÍNH


• Huyệt thứ 22 của kinh Tam Tiêu.
• Huyệt giao hội của Thủ, Túc Thiếu Dương và Thủ Thái Dương.

TÁC DỤNG

Khứ phong, thông lạc, thanh khiếu, ích não.

CHỦ TRỊ

Trị đầu đau, tai ù, thần kinh mặt liệt, cấm khẩu.

CHÂM CỨU

Châm xiên dưới da 0,3 – 0,5 thốn. Cứu 1 – 3 tráng.

GIẢI PHẪU

• Dưới da là cơ tai trên, cơ thái dương, xương thái dương.
• Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh mặt, nhánh của dây thần kinh sọ não số 5. Da vùng huyệt chi phối bởi dây thần kinh sọ não số V.

GHI CHÚ

• Cẩn thận khi cứu vì dễ gây bỏng.