HUYỆT: Hoa Đà Huyệt

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Du Huyệt Đồ.

VỊ TRÍ

Tại đầu ngón chân cái, cách móng 5 phân.


ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị thoát vị bẹn.

CHÂM CỨU

Cứu 5 – 10 phút.