HUYỆT: Hoa Cái

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Hoa = vật để trang trí. Cái = cái lọng (dù) che. Phế được coi là cái lọng che của ngũ tạng. Ngày xưa, hoa cái là cái lọng dùng để che trên xe của vua khi vua đi du hành. Tâm được ví như vua (quân) trong số các tạng phủ, và được Phế che chở như cái lọng. Huyệt cũng có tác dụng giúp Phế khí được giáng xuống, làm giảm bớt khó thở (hen suyễn), vì vậy, gọi là Hoa Cái (Trung Y Cương Mục).

XUẤT XỨ

Giáp Ất Kinh.

VỊ TRÍ

Ở điểm gặp nhau của đường dọc giữa xương ức và đường ngang qua giữa 2 khớp xương ức.

ĐẶC TÍNH

Huyệt thứ 20 của Mạch Nhâm.

TÁC DỤNG

Khoan hung, lợi cách, thanh phế, chỉ khái.

CHỦ TRỊ

Trị ngực đau, ho suyễn.

CHÂM CỨU


Châm xiên, sâu 0,3 – 1 thốn. Cứu 5 – 20 phút.

GIẢI PHẪU

• Dưới da là xương ức, chỗ tiếp nối đầu xương ức với thân xương ức. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2.

PHỐI HỢP HUYỆT


1.Phối Khí Hộ (Vi 13) trị ngực sườn đau tức (Bách Chứng Phú).
2.Phối Chiên Trung (Nh 17) + Khí Hải (Nh 6) + Kỳ Môn (C 14) + Nhũ Căn (Vi 17) + Thiên Đột (Nh 22) + Toàn Cơ (Nh 21) trị suyễn (Thần Cứu Kinh Luân).

GHI CHÚ

• Xương ức mềm, do đó, cần thận trọng khi châm.