HUYỆT: Hổ Khẩu

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Khổng Huyệt Cập Kỳ Liệu Pháp Tiện Lãm.

VỊ TRÍ

Tại kẽ ngón tay 1 và 2 (phía trước huyệt Hợp Cốc).

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.


CHỦ TRỊ

Trị đầu đau, ngực đau, khát, môi sưng đau, răng sưng đau.

CHÂM CỨU

Châm thẳng 0,5 – 0,8 thốn. Cứu 5 – 10 phút.