HUYỆT: Hộ Cung

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Du Huyệt Đồ Phổ Phổ.

VỊ TRÍ

Rốn đo thẳng xuống 1,5 thốn (tức huyệt Khí Hải), từ đó đo ngang ra hai bên, mỗi bên 2,6 thốn.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Phối hợp với huyệt Quan Nguyên (Nh 4) trị vô sinh, u nang buồng trứng, phần phụ viêm, dịch hoàn viêm.

CHÂM CỨU

Châm thẳng, sâu 1 – 2 thốn.

GHI CHÚ

• Hợp với huyệt Quan Nguyên tạo thành huyệt Mai Hoa Tam Châm.