HUYỆT: Hổ Biên

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Giữa huyệt Tam Gian (Đtr 3) và Hợp Cốc (Đtr 4).


ĐẶC TÍNH

Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị động kinh, tâm thần phân liệt, Hysteria.

CHÂM CỨU

Châm thẳng, mũi kim hướng đến phía sau huyệt Hậu Khê (Ttr 3), sâu 1 – 1,5 thốn.