HUYỆT: Hiếp Đường

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Ngoại đài bí yếu.

VỊ TRÍ

Trên đường giữa nách, dưới hố nách 2 thốn. Giơ tay lên cho dễ lấy huyệt.

ĐẶC TÍNH

Kỳ huyệt.

CHỦ TRỊ


Trị ngực đầy tức, ợ hơi, khó thở.

CHÂM CỨU

Châm xiên 0,3 – 0,4 thốn. Cứu 3 tráng.

THAM KHẢO

• “Huyệt ở chính giữa hố nách đo xuống 2 kẽ sườn. Chủ trị ngực sườn đầy tức, ợ hơi, suyễn cấp, vàng mắt, nhìn mờ. Giơ tay lên để điểm huyệt” (Ngoại đài bí yếu).
• “Hiếp đường là kỳ huyệt, giữa hố nách đo xuống 2 thốn, ở chỗ lõm. Huyệt Uyên dịch xéo lên 1 thốn. Chủ trị bệnh thuộc tạng Can, màng trong tim viêm, thần kinh liên sườn đau, cơ ngực co thắt” (Châm cứu khổng huyệt cập kỳ liệu pháp tiện lãm).