HUYỆT: Hậu Thông

HÌNH ẢNH


TÊN KHÁC

Trị Lung Tân 7.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ


Giữa đường nếp gấp gốc chân sau tai và đường chân tóc.

ĐẶC TÍNH

Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị điếc.

CHÂM CỨU

Châm xiên hướng vào phía trong, sâu 0,3 – 0,5 thốn.