HUYỆT: Hậu Thính Huyệt

HÌNH ẢNH


TÊN KHÁC

Trị Lung Tân 1.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.


VỊ TRÍ

Sau vành tai, tại giữa huyệt Hậu Thính Cung và Hậu Thính Hội. Đối diện với huyệt Thính Huyệt (ở trước tai).

ĐẶC TÍNH

Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị điếc.

CHÂM CỨU

Châm xiên hướng lên trên, sâu 0,5 – 0,8 thốn.