HUYỆT: Hậu Thính Hội

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở phía sau (hậu) ứng với huyệt Thính Hội, vì vậy gọi là Hậu Thính Hội.

TÊN KHÁC

Thượng Ế Phong, Trị Lung 2, Y Lung.


XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Tại chỗ lõm trên huyệt Ế Phong 0,5 thốn.

ĐẶC TÍNH

Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị câm điếc, tai ù.

CHÂM CỨU

Châm xiên hơi hướng xuống dưới, sâu 1 – 1,5 thốn.

PHỐI HỢP HUYỆT

1.Phối Ế Minh Hạ + Thính Huyệt + Thính Thông trị tai ù, điếc (Châm Cứu Học Thượng Hải).
2.Phối Nhĩ Môn (Ttu 21) thấu Thính Cung (Ttr 19) + Thính Hội (Đ 2) trị câm điếc (Châm Cứu Học Thượng Hải).