HUYỆT: Hậu Thái Xung

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở sau (hậu) huyệt Thái Xung, vì vậy gọi là Hậu Thái Xung

XUẤT XỨ

Châm Cứu Du Huyệt Đồ Phổ Phổ.

VỊ TRÍ


Cuối kẽ ngón chân 1 và 2 (huyệt Thái Xung – C.3) đo lùi ra phía sau 1,5 thốn. Vểnh bàn chân lên cho rõ khe, huyệt ở chỗ lõm ngay dưới lõm huyệt Giải Khê (Vi 41).

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị thấp tim.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,3 – 0,5 thốn.