HUYỆT: Hậu Phát Tế

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở phía sau (hậu) chân tóc (phát tế), vì vậy gọi là Hậu Phát Tế.

XUẤT XỨ

Y Thuyết.

VỊ TRÍ

Dưới đường chân tóc sau gáy, ngay dưới huyệt Á Môn (Đc 15).

ĐẶC TÍNH


Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị chảy máu cam.

CHÂM CỨU

Cứu 3 tráng.

THAM KHẢO

• “Ngay huyệt Á Môn” (Giáp Ất Kinh).
• “Dưới huyệt Á Môn 0,5 thốn” (Đồng Nhân Du Huyệt Đồ).