HUYỆT: Hậu Ngũ Hội

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở dưới (hạ) huyệt Địa Ngũ Hội, vì vậy gọi là Hạ Ngũ Hội.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Du Huyệt Đồ Phổ Phổ.

VỊ TRÍ

Khe ngón chân 4–5 lên 1 thốn, giữa huyệt Địa Ngũ Hội (Đ 42) và Túc Lâm Khấp (Đ 44).

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị thần kinh tọa đau, biên đào thể viêm (amidal viêm).

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,3 – 0,5 thốn.