HUYỆT: Hậu Kỳ Môn

HÌNH ẢNH


VỊ TRÍ

Xác định huyệt Hoàn khiêu, từ đó đo thẳng ra đến chỗ lõm ở đầu xương đùi là huyệt.

ĐẶC TÍNH


Kỳ huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị vùng mông đùi đau, khó sinh đẻ.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 1,5 – 3 thốn.