HUYỆT: Hậu Ế Minh

HÌNH ẢNH


VỊ TRÍ

Tại chỗ lõm dưới xương chũm đo thẳng xuống 0,5 thốn, nơi dừng lại của cơ ức – đòn – chũm.

ĐẶC TÍNH

Kỳ huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị câm điếc.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,5 – 1 thốn.