HUYỆT: Hậu Dương Quan

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Chỗ lõm phía ngoài lồi cầu xương đùi (huyệt Dương Quan – Đ.33) đo ra phía sau 1 thốn.

ĐẶC TÍNH

Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị khớp gối đau, chi dưới liệt, bệnh tâm thần.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 1 – 1,5 thốn.