HUYỆT: Hậu Dịch Hạ

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Thiên Kim Phương.

VỊ TRÍ


Tận cuối phía ngoài nếp gấp trục phía sau.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị tay không giơ lên được.

CHÂM CỨU

Châm hơi hướng về phía bên cạnh, sâu 0,5 – 0,8 thốn. Cứu 5 – 10 phút.