HUYỆT: Hạng Trung

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở giữa (trung) vùng gáy cổ (hạng), vì vậy gọi là Hạng Trung.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ


Giữa đường nối huyệt Phong Trì và Ế Minh (tức là huyệt An Miên 2) đo xuống 2 thốn, ở bờ sau cơ ức – đòn – chũm.

ĐẶC TÍNH

Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị cổ vẹo cứng, nửa người liệt.

CHÂM CỨU

Châm thẳng hoặc xiên lên trên sâu 0,5 – 1 thốn.