HUYỆT: Hài Liêu

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở bên cạnh (liêu) cằm (hài), vì vậy gọi là Hài Liêu.

TÊN KHÁC

Giáp Thừa Tương, Hạ Địa Thương, Hiệp Thừa Tương.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Tại giao điểm của đường ngang qua huyệt Thừa Tương (Nh 24) và đường thẳng từ Địa Thương (Vi 4) kéo xuống. Nơi chỗ lõm của xương hàm dưới.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị thần kinh tam thoa đau, liệt mặt, thần kinh mặt co giật.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,2 – 0,5 thốn (trị liệt mặt) hoặc châm xiên vào phía dưới bên trong (trị thần kinh tam thoa đau).