HUYỆT: Hài Đái

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở vị trí nơi mà khi đi giày thì quai giày thường đè ngang chỗ đó, vì vậy gọi là Hài Đái.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Du Huyệt Đồ.


VỊ TRÍ

Giữa lằn nếp gấp cổ chân.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị khớp chân sưng đau, trẻ nhỏ co giật.