HUYỆT: Hạc Đỉnh

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở đỉnh trên xương bánh chè (giống hình đầu con hạc), vì vậy gọi là Hạc Đỉnh.

TÊN KHÁC

Hạc Đảnh, Hạc Đính, Hạt Đỉnh, Hạt Đính.

XUẤT XỨ


Châm Cứu Học Tập Thành.

VỊ TRÍ

Co đầu gối, huyệt ở giữa chỗ lõm bờ trên xương bánh chè.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị đầu gối sưng đau, hạc tất phong, bệnh thuộc tổ chức phần mềm khớp gối.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,5 – 0,8 thốn.

GIẢI PHẪU

• Dưới da là gân thẳng trước của cơ 4 đầu đùi, gân cơ rộng ngoài, gân cơ rộng trong, gân cơ rộng giữa, mặt trước đầu dưới xương đùi.
• Thần kinh vận động cơ do các nhánh của dây thần kinh đùi. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.