HUYỆT: Hạ Yêu

HÌNH ẢNH


TÊN KHÁC

Tam Tông Cốt.

XUẤT XỨ

Thiên Kim Phường.

VỊ TRÍ

Chính giữa xương cùng, ở phía trên gần điểm giữa gai cột sống cùng thứ 3 và 4 (S3 – S4).

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị tiêu chảy, phân có máu mủ lâu ngày, ruột viêm, sinh đẻ khó.

CHÂM CỨU

Cứu 3 – 7 tráng hoặc đến 50 tráng.

THAM KHẢO

• “Kiết lỵ, tiêu chảy lâu ngày, suy nhược, cơ thể lạnh: cứu huyệt Hạ yêu 100 tráng. Huyệt ở trên cột sống, chính giữa Bát Khôi” (Thiên Kim Phương).
• “Huyệt Hạ yêu, trị tiêu chảy, kiết lỵ ra máu mủ, cứu 50 tráng” (Châm Cứu Tập Thành).
• Hạ yêu là kỳ huyệt ở phía trên gần điểm giữa gai cột sống cùng thứ 3 và 4... (Châm Cứu Khổng Huyệt Cập Kỳ Liệu Pháp Tiện Lãm).