HUYỆT: Hạ Quan Hạ

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở dưới (hạ) huyệt Hạ Quan, vì vậy gọi là Hạ Quan Hạ.

TÊN KHÁC

Hạ Quan Ngũ, Hạ Quan Hạ Ngũ Phân.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Du Huyệt Đồ.

VỊ TRÍ

Dưới huyệt Hạ Quan 0,5 thốn.

ĐẶC TÍNH


Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị thiếu hơi, hụt hơi, răng đau.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,3–0,5 thốn.