HUYỆT: Hạ Quản

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở vị trí tương ứng dưới (hạ) cuống dạ dầy (quản), vì vậy gọi là Hạ Quản.

TÊN KHÁC

Hạ Hoãn, Hạ Oản, Hạ Uyển.

XUẤT XỨ

Thiên ‘Bản Du’ (Linh Khu 2).

VỊ TRÍ

Lỗ rốn thẳng lên 2 thốn.

ĐẶC TÍNH

• Huyệt thứ 10 của mạch Nhâm.
• Huyệt Hội của mạch Nhâm và túc Thái Âm (Tỳ).

TÁC DỤNG

Trợ vận hóa của trường vị, tiêu khí trệ thực tích.

CHỦ TRỊ

Trị bụng đau, trướng hơi, nôn mửa, dạ dầy đau, ăn không tiêu, ruột viêm mạn, người gầy dần, cổ trướng.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,5 – 1,5 thốn. Cứu 10 – 30 phút.

GIẢI PHẪU

• Huyệt ở trên đường trắng. Dưới đường trắng là mạc ngang, phúc mạc, vào sâu là Tụy và Tá tràng hoặc tử cung khi có thai gần sinh.
• Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D9.