HUYỆT: Hạ Liêm

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở phía dưới (hạ) huyệt Thượng Liêm, vì vậy gọi là Hạ Liêm.

XUẤT XỨ

Giáp Ất Kinh.

VỊ TRÍ

Trên đường nối Khúc Trì và Dương Khê, cách Khúc Trì 4 thốn.

ĐẶC TÍNH

Huyệt thứ 8 của kinh Đại Trường.

TÁC DỤNG

Tán phong, thanh nhiệt, thông kinh, chỉ thống, điều lý Tỳ Vị.

CHỦ TRỊ

Trị cánh tay và khuỷu tay đau, bụng đau, tuyến vú viêm.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,5 – 1 thốn, Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.

GIẢI PHẪU

• Dưới da là bờ sau cơ ngửa dài, bờ ngoài cơ quay 1, cơ ngửa ngắn và xương quay.
• Thần kinh vận động cơ do các nhánh của dây thần kinh quay.
• Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C6.

PHỐI HỢP HUYỆT

Phối Ngũ Xứ (Bq 5) + Thần Đình (Đc 24) trị đầu đau (Tư Sinh Kinh).