HUYỆT: Hạ Khế Mạch

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Khổng Huyệt Cập Kỳ Liệu Pháp Tiện Lãm.

VỊ TRÍ


Phía sau chân vành tai, ngang với bình tai, đo xuống 0,5 thốn.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị câm điếc.

CHÂM CỨU

Châm thẳng hướng mũi kim lên trên, sâu 0,7 – 1, 5 thốn.