HUYỆT: Hà Khẩu

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Thiên Kim Phương.

VỊ TRÍ

Tại chỗ lõm bên trong mu bàn tay, từ huyệt Dương Trì (Ttu 4) đo ngang ra một thốn, thẳng huyệt Dương Khê (Đtr 5) lên.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ


Trị cuồng, động kinh.

CHÂM CỨU

Cứu 3 – 5 tráng.

THAM KHẢO

• “Án huyệt tại ngay huyệt Dương Khê” (Loại Kinh Đồ Dực).