HUYỆT: Hạ Hiệp Bạch

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở dưới huyệt Hiệp Bạch, vì vậy gọi là Hạ Hiệp Bạch.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Huyệt Hiệp Bạch (P 4) đo xuống 3 thốn.


ĐẶC TÍNH

Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị thấp tim, hồi hộp.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 1 – 1,5 thốn.