HUYỆT: Hạ Đô

HÌNH ẢNH


TÊN KHÁC

Bát Tà 4.

XUẤT XỨ

Kỳ Hiệu Lương Phương.

VỊ TRÍ


Giữa khe ngón tay 4 và 5, nơi giáp ranh của da thịt đỏ và trắng.

CHỦ TRỊ

Trị tay sưng, mắt sưng đau.

CHÂM CỨU

Châm thẳng 0,1 – 0,3 thốn.