HUYỆT: Hạ Côn Lôn

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở dưới (hạ) huyệt Côn Lôn, vì vậy gọi là Hạ Côn Lôn.

TÊN KHÁC

Nội Cân, Hạ Côn Luân.

XUẤT XỨ

Thánh Huệ Phương.

VỊ TRÍ

Chỗ lõm giữa đỉnh mắt cá chân ngoài và bờ ngoài gót chân (huyệt Côn Lôn – Bq 60) xuống 1 thốn.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị phong thấp, lưng đau, liệt nửa người.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,3 – 0,5 thốn.