HUYỆT: Hạ Bá Lao

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở vị trí dưới (hạ) huyệt Bá Lao, vì vậy gọi là Hạ Bá Lao.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Du Huyệt Đồ Phổ.

VỊ TRÍ

Khe đốt sống cổ 7 (Đại Chùy – Đc 14) đo ngang ra mỗi bên 1,3 thốn.

ĐẶC TÍNH


Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị ho, lao hạch, vai đau lan đến gáy.

CHÂM CỨU

Châm Thẳng sâu 0,3 – 0,5 thốn, Cứu 3 – 7 tráng.