HUYỆT: Hạ Á Môn

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở dưới (hạ) huyệt Á Môn, vì vậy gọi là Hạ Á Môn.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Giữa đường chân tóc phía sau gáy (huyệt Á Môn – Đc 15) xuống 1 thốn.

ĐẶC TÍNH

Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị di chứng não.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,5 – 1 thốn.