HUYỆT: Giáp Thượng Tinh

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở gần (giáp) 2 bên huyệt Thượng Tinh, vì vậy gọi là Giáp Thượng Tinh.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Khổng Huyệt Cập Kỳ Liệu Pháp Tiện Lãm.

VỊ TRÍ

Giữa đường chân tóc trán lên 1 thốn (huyệt Thượng Tinh – Đc.23) rồi đo ra 2 bên, mỗi bên 3 thốn.


ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị mũi có thịt dư (polyp mũi).

CHÂM CỨU

Cứu 100 tráng.