HUYỆT: Giáp Nhân Trung

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Khổng Huyệt Cập Kỳ Liệu Pháp Tiện Lãm.

VỊ TRÍ

Ở ngang 2 bên huyệt Nhân Trung, chỗ nước mũi chảy qua.


ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Cấp cứu, trị hôn mê, bất tỉnh.

CHÂM CỨU

Châm thẳng, sâu 0,2 – 0,3 thốn.