HUYỆT: Giáp Lý


HÌNH ẢNH


TÊN KHÁC

Giáp Nội.

XUẤT XỨ

Thiên Kim Phương.

VỊ TRÍ

Trong xoang miệng, ở màng trong của má, gần vùng răng cấm 1.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị hoàng đản, hàn thử ôn dịch.

CHÂM CỨU

Châm xiên sâu 0,1 – 0,3 thốn.

THAM KHẢO

• “Huyệt ở trong 2 bên khóe miệng, cách miệng 1 thốn” (Thiên Kim Phương).
• “Trị liệt mặt, điếc, xoang miệng lở loét, lợi răng sưng” (Châm Cứu Học Thượng Hải).