HUYỆT: Giáp Căn

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Tập Thành.

VỊ TRÍ

Tại đầu góc móng phía trong và ngoài ngón chân cái, có 4 huyệt.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.


CHỦ TRỊ

Trị sán khí.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,1 thốn.