HUYỆT: Giang Môn Tứ Huyệt

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Huyệt ở 4 (tứ) chung quanh giang môn, vì vậy gọi là Giang Môn Tứ Huyệt.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Quanh hậu môn, phía trên, dưới, bên phải, bên trái, mỗi bên đo ra 0,5 thốn.


ĐẶC TÍNH

Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị đại tiện không tự chủ do liệt.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 1 – 1,2 thốn.