HUYỆT: Giáng Áp

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Du Huyệt Đồ Phổ.

VỊ TRÍ

Tại mu bàn chân, giữa khe bàn chân ngón thứ nhất, cách gốc móng chân cái một thốn.


ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị huyết áp cao.

CHÂM CỨU

Châm thẳng, sâu 1 thốn.