HUYỆT: Giải Suyễn

HÌNH ẢNH


XUẤT XỨ

Châm Cứu Kinh Ngoại Kỳ Huyệt Đồ Phổ.

VỊ TRÍ

Lỗ xương cùng 1 (S1 – Thượng Liêu) và lỗ xương cùng 2 (S2 – Thứ liêu) đo ngang ra hai bên mỗi bên 1 thốn.


ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Bình suyễn, trị hen suyễn.

CHÂM CỨU

Châm thẳng, sâu 1,5 thốn, sau khi đắc khí, vê kim 10 – 15 phút rồi rút kim.